1. Den værdibaserede registreringsafgift bevares.
  2. Der bør indføres et CO2-tillæg til registreringsafgiften.
  3. Der skal indføres et midlertidigt tilskud til nul- og emissionsbiler.
  4. Simpel vejafgift med vignet bør indføres.
  5. De lempelige afgifter for lav- og nulemissionsbiler fastholdes frem til 2025, hvorefter de optrappes.
  6. i 2030 er bilerne pålagt mellem 50-60% i registreringsafgift.
  7. Der skal indføres bundfradrag på alle biler.
  8. Der skal laves et særligt bundfradrag for nul- og lavemissionsbiler.
  9. Motoransvarsforsikring forhøjes.