Ankenævn for lak og karrosseri er oprettet af AutoBranchen Danmark, og det er som udgangspunkt alene arbejde, der er udført af en af AutoBranchen Danmarks medlemmer, der kan klages over.

Ankenævnet består af tre personer, en nævnsformand, der fungerer som dommer, og to sagkyndige inden for henholdsvis lak og karrosseri. Dertil skal du vide:

  • Det er en betingelse, at klager forgæves har forsøgt at løse sagen med det værksted, hvor klager har fået udført arbejdet, og at klager har indbragt klagen for ankenævnet senest tre måneder efter, at klagen er afvist af værkstedet.
  • Nævnet behandler klagerne seriøst og træffer efter en eventuel besigtigelse en afgørelse, der er bindende for AutoBranchen Danmark medlemmet.
  • Klager har altid mulighed for at indbringe sagen for en domstol, såfremt ankenævnet ikke giver klager medhold, mens AutoBranchen Danmark-medlemmet er bundet af ankenævnets afgørelse.