• Derudover præsenterer kommissionen en afgiftsmodel, der sandsynliggør en bestand af nul- og lavemissionsbiler på godt 1 mio. i 2030. Modellen finansieres primært gennem stigninger i registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler.
  • Denne afgiftsmodel giver flest nulog lavemissionsbiler af de præsenterede modeller, men vurderes samtidig at have store samfundsmæssige omkostninger.