• Hvis afgifterne på nul- og lavemissionsbiler lempes yderligere samtidig med, at afgifterne på konventionelle biler holdes omtrent uændrede, vurderes det muligt af nå en bestand på 600.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030.
  • De større lempelser til nul- og lavemissionsbiler øger imidlertid de samfundsøkonomiske omkostninger ved afgiftsmodellen og medfører desuden et lidt større pres på det statslige provenu.