• Det er muligt at friholde de nuværende bilejere fra store omkostninger ved omstillingen, samtidig med at statens provenu opretholdes og de samfundsøkonomiske omkostninger minimeres.
  • Det giver lavere tilskyndelse til at vælge nul- og lavemissionsbiler end de øvrige modeller og skønnes at give ca. 500.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030.