Alle KS 2000-certificerede virksomheder er forpligtede til årligt at opstille miljøhandlingsplaner, miljømål og udarbejde miljøredegørelser. Medlemsvirksomhedernes miljøredegørelser er offentligt tilgængelige og kan rekvireres via AutoBranchen Danmark eller hos det enkelte medlem. Miljøstyring på dit værksted gør en stor forskel:

• Jeres virksomhed belaster miljøet mindre.
• I skaber et bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær.
• I får et bedre samarbejde med miljømyndighederne.
• I skaber et bedre overblik over produktionsforholdene.
• Produktionsomkostningerne sænkes og I vil opleve besparelser på materialer, energi, vand, affaldsbortskaffelse.
• I fremstår som et miljøbevidst værksted og opnår derved en positiv effekt hos kunder, naboer og myndigheder.