En undtagelse fra kravet om samtykke kan komme på tale, hvis en erhvervsdrivende fra en kunde har modtaget dennes e-mailadresse i forbindelse med et tidligere salg af produkter. Dette fremgår af markedsføringsloven § 10, stk. 2.

I sådanne tilfælde kan den erhvervsdrivende markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post under forudsætning af, at den erhvervsdrivende giver kunden klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende henvendelse.

Der kan således opstilles følgende betingelser for direkte markedsføring uden forudgående udtrykkeligt samtykke:

  • At kunden selv har oplyst sin e-mailadresse.
  • At kunden i forbindelse med købet skal være gjort opmærksom på, at e-mailen bruges til fremsendelse af markedsføringsmateriale.
  • At kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig materialet – både i forbindelse med afgivelsen af e-mailadressen til den erhvervsdrivende ved købet og ved alle efterfølgende henvendelser.
  • At det kun er reklame for den erhvervsdrivendes egne produkter og tjenesteydelser, dvs. at den erhvervsdrivende alene må markedsføre produkter og tjenesteydelser, som vedkommende selv udbyder eller tilbyder, og altså ikke markedsføre noget for en tredjemand eller en eventuel samarbejdspartner.
  • At der kun sker reklame for tilsvarende produkter eller tjenesteydelser. Hvis en forhandler f.eks. har solgt en bil til en kunde, vil markedsføring af service, reparation og vinterdæk til bilen være omfattet af bilforhandlerens ”tilsvarende produkter”.