• Principperne for værdifastsættelse af køretøjer.
    • Hvornår skal niveaulister anvendes.
    • Hvilke biler skal indgå i vurderingen ved fastsættelse af værdien ud fra annoncerede priser.
    • Hvad skal man gøre, når der ikke er sammenlignelige køretøjer.
  • Krav til dokumentation for værdifastsættelsen.
  • Hvilken dokumentation skal foreligge for adgang til godtgørelse af registreringsafgift.
  • Hvad skal man gøre, hvis et køretøj ikke er udført af Danmark inden månedsangivelsen skal godkendes.
  • Hvilke muligheder har Motorstyrelsen for at gøre strafansvar gældende i forhold til reguleringer.