Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler, busser og varebiler fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode.

Du finder oversigten over muligheden for dispensation på Miljøstyrelsens hjemmeside.