• Kommissionen vurderer, at afgiftsmodel 1 med 500.000 nul -og lavemissionsbiler i 2030, ikke opfylder kommisionens målsætning om en væsentlig forøgelse af antallet af nul- og lavemissionsbiler og en deraf følgende reduktion af CO2-udledningerne.
  • Omvendt vurderer kommissionen, at model 4 med 1.000.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030, har så store samfundsøkonomiske omkostninger hidrørende fra den øgede afgiftsforskel mellem konventionelle biler og nul- og lavemissionsbiler, at den heller ikke kan anbefales.
  • Derfor hælder kommissionen til en løsning, som lander mellem model 3 og 4.