Autobranchen og forsikringsbranchen har i årevis forsøgt at skabe klarhed over processen med taksering og afregning mellem forsikringsselskaberne, værksteder og lakerer, når et beskadiget køretøj skal repareres.

Autobranchen Danmark arbejder for, at forsikringsselskaberne bliver mere afstemte med værksteder og lakerer i en fremtidig samarbejdsform. Vores forslag vil skabe en fælles forståelse for, hvad den korrekte taksering og reparationsform er.

Det er afgørende, at der fortsat er plads til fri konkurrence både i autobranchen og blandt forsikringsselskaberne. Derfor ønsker AutoBranchen Danmark, at der udvikles en fælles forståelse om de tekniske aspekter i afregningssystemet, som fortsat giver plads til fri konkurrence gennem pris og rabat.