• Forsøg først at løse problemet med det værksted, der har udført arbejdet. Trækker du selv klagen tilbage, efter at sagen er oprettet, tilbagebetales gebyret ikke. Det samme gælder, hvis klagen efter besigtigelse trækkes tilbage.
  • Afviser værkstedet din klage, skal du sende dine kontaktoplysninger pr. mail til jura@autobranchendanmark.wp.prod.combell.peytz.dk som derefter vil herefter sende dig en blanket til udfyldelse. For at din klage kan behandles, skal du have indsendt klagen senest 3 måneder efter, at den er blevet afvist af værkstedet.
  • Husk at angive så nøjagtigt som muligt, hvad sagen drejer sig om og vedlæg eventuelle bilag. Relevante bilag kan være en taksator rapport, et tilbud, en faktura eller lignende.
  • Samtidig med at du indsender den udfyldte klageformular og alle relevante bilag, skal du indbetale et gebyr på kr. 500,- inkl. moms. Får du medhold i din klage, eller hvis klagen ikke kan behandles, tilbagebetales gebyret.
  • Trækker du selv klagen tilbage efter, at sagen er oprettet, tilbagebetales gebyret ikke. Det samme gælder, hvis klagen efter besigtigelse trækkes tilbage.
  • Når ankenævnet har modtaget din klage, får du besked om, hvorvidt sagen kan behandles, om du skal fremskaffe yderligere oplysninger, og om der skal foretages besigtigelse. Klageren skal deponere udgiften til besigtigelse, inden denne finder sted. Beløbet tilbagebetales helt eller delvist afhængig af sagens udfald.
  • Afvent sagens behandling i ankenævnet. En normal sagsbehandlingstid i ankenævnet er 3-5 måneder.
  • Når ankenævnet har behandlet sagen, afsiger nævnet en kendelse, der er bindende for AutoBranchen Danmark-medlemmet. Er ankenævnet helt eller delvist enig i klagen, pålægges indklagede at afhjælpe mangler ved arbejdet eller at tilbagebetale et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. Indklagede har dog altid ret til selv at afhjælpe de mangler, som ankenævnet påtaler.