AutoBranchen Danmark har set tilfælde, hvor sælgere utilsigtet har anført forkerte priser i slutsedler. Aftalelovens § 32 indeholder regler om fejlskrift eller anden fejltagelse. Heri står der:

‘Hvis en aftale eller en erklæring ved fejlskrift eller anden fejltagelse har fået et andet indhold end tilsigtet, er afgiveren ikke bundet af aftalen eller erklæringen, hvis modtageren indså eller burde indse at der forelå en fejltagelse’

Det betyder: Hvis modtageren var klar over, at der forelå en fejltagelse eller burde vide det, kan en aftale tilsidesættes. Det er dog sælgeren/ bilforhandleren, der skal bevise, at kunden vidste eller burde vide, at der forelå en fejltagelse.