Det er en svær opgave at beskrive autobranchen samlet set. For selvfølgelig har vi ting til fælles, mest af alt vores store kærlighed til biler. Men der er også mange områder, hvor vi ikke ligner hinanden. Vores forretningsmodeller er forskellige. Nogle bøvler med bilimportørerne eller nye krav fra producenterne, andre slås med forsikringsselskaberne. 

Vores uddannelser, vores baggrund og vores jobfunktioner er vidt forskellige. Nogle farer rundt i salgslokalet, andre slider på værkstedet. Nogle har hænderne godt skruet på, andre er bedre til at sende fakturaer. Nogen er gode til at regne, andre er bedre til at regne den ud. 

 

Det vi har til fælles, er danskernes biler. 

 

Vi sælger bilerne, vi reparerer bilerne, vi lakerer bilerne, vi leaser bilerne. Vi tager i stort og småt – og året rundt – hånd om danskernes biler. Titlen på den rapport, som du kan læse herunder, er derfor Danskernes biler. 

 

Rapporten er inspireret af den lange tradition for, at den amerikanske præsident hvert år giver sin særlige State of The Union-tale, hvor han (eller måske engang hun) gør status over året – over nationens tilstand. Udfordringerne ridses op, der gøres status over udviklingen. 

 

Vi er ikke USA og vi har ikke en præsident i autobranchen. Men vi er en masse forskellige mennesker, der arbejder med danskernes biler. Det er vi fælles om. Og derfor er det – synes jeg i hvert fald – interessant at gøre status over, hvordan det går for os som branche. 

 

Derfor har vi i AutoBranchen Danmark sat os for hvert år at udgive en udgave af Danskernes Biler, som gør status over branchens tilstand på baggrund af de senest tilgængelige tal for alt fra omsætning til beskæftigelse, fra bilparkens sammensætning til mangel på arbejdskraft, fra ligestilling til grøn omstilling og fra bilafgifternes bidrag til statskassen til antallet af lærlinge. 

 

Målet er først og fremmest at give alle os, der arbejder i branchen, en oversigt over tingenes tilstand. For det er først, når man kender tingenes tilstand, først når man har nogen og noget at sammenligne sig med, at man kan vurdere, hvordan man selv klarer sig. 

 

På den måde kan Danskernes Biler forhåbentlig både være god og interessant læsning, når den årligt udgives op til vores årsmøde i AutoBranchen Danmark, ja, måske den ligefrem kan afføde noget debat. 

 

Men rapporten kan forhåbentlig også være et opslagsværk, som man kan vende tilbage til i løbet af året, hvis der brug for det. Målet er dertil at give omverdenen et indblik i, hvilken udfordringer og muligheder vi skal håndtere som branche. At give omverdenen en forståelse for den store rolle, vi spiller i samfundet, hvad end det gælder bidraget til statskassen eller hvormange vi beskæftiger eller hvordan vi er med til at hjælpe den grønne omstilling på vej.

 

Vi ved, at vores branche står over for store udfordringer. De seneste år har ikke været nemme. Alligevel har branchen – som denne rapport viser – klaret sig bedre, end man kunne frygte. Der er blevet tænkt nyt, og gennem konkurrence har vi gjort hinanden bedre, selvom forudsætningerne ganske ofte kunne have været mere gunstige. 

 

Men når vi har kunnet klare coronarelaterede nedlukninger, når vi har kunnet klare mangel på biler, når vi har kunnet klare tårnhøje energipriser, når vi igennem alt det har kunnet holde danskerne godt kørende, så kan vi klare meget. Så kan vi klare rigtig meget. 

 

Tak for indsatsen og god læselyst.