• For at kunne benytte sig af købelovens reklamationsbestemmelser, forudsætter det, at der fejl på bilen og at fejl – eller årsagen til fejl – har været tilstede på købstidspunktet. Hvis en reservedele ‘blot’ går i stykker, eller at den slides og dermed bliver defekt, er ikke i sig selv en fejl, og er derfor ikke omfattet af reklamationsmuligheden.
  • Det fremgår af Købelovens § 75a, stk. 2, nr. 1, at eksempelvis en bil skal have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber, som køberen efter salgsgenstandens karakter har rimelig grund til at forvente. Hvis det ikke er tilfældet, foreligger der en mangel i henhold til § 76 stk. 1, nr. 4.
  • Hvad biler angår må der forventes en vis slitage, og medmindre der er givet en egentlig garanti eller det er en relativt ny vare, er der forholdsvis snævre grænser for, hvad en forbruger kan forvente i relation til holdbarhed.
  • En brugt bil må gerne være brugt og kan ikke forventes at have den samme holdbarhed som en ny bil.