Mange brugtbilsforhandlere oplever, at kunder kommer tilbage og reklamerer over fejl, man som sælger ikke mener er reklamationsberettigede fejl. Nogle kunder kommer måske med en FDM-rapport, som opremser en uendelig række af fejl, som kunden derfor forventer at få udbedret under reklamationsretten. Men har en kunde altid krav på at få udbedret samtlige fejl på eksempelvis en FDM-rapport? Nej, det har man ikke.

  • Kun hvis der er indgået aftale om at alle såkaldte 0-markerede fejl skal udbedres, har kunden krav på det. I de tilfælde har man netop indgået aftale om, at en tredjemand må vurdere, hvad der er fejl- I det tilfælde har man som sælger påtaget sig at følge den afgørelse.

Hvis der derimod ikke er indgået en sådan aftale, er man som sælger kun forpligtet til at afhjælpe det, der kan betegnes som mangler i købelovens forstand. Og hvornår er en fejl så en mangel?

  • For at bedømme det skal man ind i Købelovens mangelsafsnit i paragrafferne 75a, 76 stk. 1 og 77a. For det første skal fejlen – eller årsagen til fejlen – have været til stede på købstidspunktet.
  • Dernæst skal fejlen også bedømmes ud fra, hvad køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente.
  • Det betyder, at fejlene på en bil også skal bedømmes ud fra forhold som købesum, alder og kilometertal.
  • Der skal hertil foregå en bedømmelse ud fra, hvad en køber med rimelighed kan forvente sig.