• I kontrakter indsættes ofte en klausul, som regulerer force majeure-situationer, herunder hvad, der kan defineres som force majeure. Eksempelvis særlige omstændigheder som en pandemi som corona-virus.
  • Mange standard-slutsedler tager eksempelvis forbehold for forsinket levering ved force majeure-omstændigheder, samt hvad, der kan defineres som force majeure.
  • Dette omfatter dog ikke nødvendigvis alle kontrakter, og AutoBranchen Danmark anbefaler, at man nærlæser sin kontrakt, hvis man er i tvivl. Det vil sige, at man bør gennemgå kontrakten for at se, om der er indsat en force majeure-klausul.
  • Dernæst skal man finde ud af, om klausulen dækker den nuværende situation under en pandemi som corona-virus.
  • Hvis parternes kontrakt indeholder en force majeure-klausul, som ikke tager forbehold for pandemier som corona-virus, påbud fra myndigheder eller karantæner, kan man muligvis påberåbe sig force majeure efter gældende dansk ret.