Der er principielt ikke noget krav om at en aftale skal være skriftlig. Det er altså ikke nødvendigvis et krav, at der findes en udfyldt og underskrevet slutseddel, for at der er indgået en aftale. Aftalen kan også være mundtlig, eller der kan foreligge e-mails eller sms’er, som bekræfter at en aftale er indgået.

Hvis kunden bestrider, at der er indgået en aftale, ligger bevisbyrden hos bilforhandleren/sælgeren. Hvis man ikke har en skriftlig aftale i form af en slutseddel, kan det blive meget vanskeligt for en sælger at løfte denne bevisbyrde.

Kontakt os for øvrige spørgsmål og eksempler på retssager om bindende aftaler.