Hvis en medarbejder på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning vælger at rejse på ferie til udlandet i sommerferien, vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

De 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv.