Hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus under en ferierejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet.

Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt. Kontakt gerne AutoBranchens Arbejdsgiverforening i Dansk Erhverv, hvis en sådan situation opstår.