Det er kun ordningen for selvanmeldere på eksport, der pr. 1. juli 2020 er ophørt.

Ens virksomhed er altså fortsat selvanmelder og har stadig en månedsangivelse, der er åben for selvanmeldelser vedrørende bl.a. import og genberegning. Virksomheden er forpligtet til at lukke månedsangivelsen senest den 15. i den efterfølgende måned.

Hvis din virksomhed ønsker at udtræde af selvanmelderordningen, skal det ske via virk.dk, hvor virksomheden skal udfylde blanket 40.003 – Ophørsblanketten.

Styrelse: Hold øje med rubrik 2

Det er vigtigt, at din virksomhed angiver i rubrik 2 i ophørsblanketten, at den kun skal afmeldes for registreringsafgift (udtræde af ordningen for selvanmeldere), da det ellers kan resultere i et fuldt ophør af virksomheden.

I feltet Anden afgift skriver du den dato, din virksomhed ønsker at udtræde af ordningen. I feltet Skriv afgiftens navn skriver du “Registreringsafgift”. Se illustration nedenfor.

Billedet viser rubrik 2 i Ophørsblanketten på virk.dk

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål til blanketten, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens Kundecenter på 72 20 00 30.