• Et bedre cash flow og dermed en mere stabil omsætning
  • Lettere at strukturere kundernes tid
  • Lettere at planlægge værkstedets opgaver
  • Mere tilfredse kunder kontra dem uden service- og reparationsaftaler
  • Bedre kundedata, så markedsføring, indkaldelser og øvrige beskeder sker så effektivt som muligt.