Ankenævnet består af en nævnsformand, som er dommer, en repræsentant fra en af brancheforeningerne og en repræsentant fra FDM. Der sidder dermed faglige og juridiske repræsentanter fra AutoBranchen Danmark ved bordet, når en sag skal afgøres.

Det primære formål er at finde en forligsmæssig løsning af sagen, og det er ankenævnets sekretariat, der tager sig af den del. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af nævnet.