Ved en ophævelse skal hver part tilbagelevere, hvad denne har modtaget. Forhandleren skal således tilbagebetale den fulde betalte pengesum (inklusiv leveringsomkostninger og tilkøbt udstyr), og kunden skal aflevere bilen.

Den sum, som forhandleren skal tilbagebetale til kunden, skal der ydes fradrag for den benyttelse af bilen, kunden har haft. Dette omfatter de kørte kilometer, som kunden har kørt fra leveringstidspunktet til afleveringen af bilen.

Dette beløb har ikke en fast størrelse, men kan variere fra 0,50 – 3 kr. pr. kilometer, som kunden har kørt i bilen. Der tages udgangspunkt i bilens pris. Jo dyrere bil, desto højere fradrag. Der skal således ikke tages hensyn til den afskrivning, der er sket på bilen grundet alderen.

Kunden skal aflevere bilen i ”væsentlig samme stand”, som kunden modtog bilen. Almindelig slitage og brugsspor (”bilka-buler”) må godt forekomme. Hvis kunden har forbedret bilen, kan køberen kræve erstatning for disse forbedringer. Der er flere krav til erstatning bl.a. at sælgeren skal have handlet i strid med almindelig hæderlighed eller, at der skal være afgivet en garanti. Der findes dog praksis, som giver kunden ret til erstatning for ændringer og forbedringer af bilen, som kunden – uden forhandlerens viden – har udført efter købet.