• Leveringsomkostninger skal ikke medregnes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi på en ny bil. Dog er der et max. beløb, som årligt reguleres af skattemyndighederne. De afgiftsfrie leveringsomkostninger består dels af et beløb fastsat i registreringsafgiftsloven og dels af nummerpladegebyret. Nummerpladegebyret er ikke momspligtigt, hvis det behandles som et udlæg for kunden. Derfor er beløbet fakturamæssigt delt op.
  • Motorstyrelsen vil i efteråret 2020 komme med nye retningslinjer for håndteringen af leveringsomkostninger ved værdifastsættelse af brugte køretøjer. Efter Motorstyrelsen opfattelse skal der transportomkostninger medregnes ved værdifastsættelsen af brugte køretøjer i afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget.
  • Om der skal fratrækkes eller tillægges et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter eller ej.
  • Det betyder, at man ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal skelne mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej. Det kan du læse mere om det her på Skats hjemmeside.