Sælger har det man kalder en loyal oplysningspligt i henhold til Købelovens § 76 stk. 1, nr.3. Ifølge den bestemmelse skal sælger oplyse køber om forhold, som han eller hun kendte eller burde kende til og som har betydning for købers bedømmelse af salgsgenstanden. Det betyder, at sælger af egen drift skal oplyse om særlige forhold som større skader, eller hvis en bil er væsentlig ældre end forventet ud fra første registreringstidspunkt.