Rimelig tid betyder, at afhjælpningen skal ske inden for det tidsrum, som det normalt vil tage at udbedre manglen. Det er vigtigt at pointere, at et køb ikke kan ophæves, hvis forhandleren tilbyder afhjælpning af manglen og dette sker inden for rimelig tid.

I vurderingen af ”rimelig tid” skal man også medregne antal afhjælpningsforsøg, som der bruges på at afhjælpe en mangel. I købeloven ses kun ét afhjælpningsforsøg, men ved ophævelse af bilhandler ses i praksis op til fire afhjælpningsforsøg. Det varierer fra sag til sag, og i sidste ende er det en konkret vurdering.

Det er kun køberen, der kan ophæve et køb, og dermed kan forhandleren ikke påtvinge en ophævelse. Hvis køberen i stedet vil have afhjulpet manglen, har køberen krav på det, medmindre at afhjælpningen vil give forhandleren uforholdsmæssige omkostninger. Sidstnævnte forekommer dog sjældent i praksis.