Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er køretøjets almindelige pris, inkl. moms, men ekskl. registreringsafgift, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. samlet avance for importør og forhandler. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance.

Ved køretøjets almindelige pris forstås den pris, som en bruger generelt må forventes at skulle betale for et køretøj af samme mærke og model eller et tilsvarende køretøj.

Hvis der for et nyt køretøj er anmeldt en (vejledende) pris ved salg til bruger, anvendes denne pris som udgangspunkt for køretøjets afgiftspligtige værdi.