Trængslen på de danske veje vil stige i de kommende år. Tal fra Vejdirektoratet, Energistyrelsen og De Økonomiske Råd viser, at trængslen allerede er steget med 27 procent i perioden 2013-2018. Det gælder blandt andet på E45 Østjyske motorvej, E20 Fynske motorvej og i hovedstadsområdet, hvor flere veje har dét, som Vejdirektoratet kalder en kritisk belastningsgrad.