Klimaforandringerne udgør i dag en stor trussel for vores fremtid. Gennem FN har verden forpligtet sig til at temperaturen højst må sige 1,5 til 2 grader. Hele verden står overfor en global transformation, hvis målet skal lykkes. Det kræver blandt andet en kæmpe omstilling af hele transportsektoren, især når vi bliver flere og flere mennesker i verden, som alle skal transportere sig rundt. Så der vil ske store forandringer i autobranchen, fordi verden skal leve op til FN´s seneste målsætning, der blev besluttet i 2015 med Paris-aftalen

I Danmark har vi politisk besluttet at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og være helt fossilfri i 2050. Det er ikke kun bilerne, der kommer til at bidrage til omstillingen. Det gør resten af transportsektoren også ligesom landbruget, produktion og andre industrier samt borgernes adfærd gør.

Forhenværende Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslog, at der skal køre én million grønne biler på vejene i 2030. Den socialdemokratiske regering har overtaget hans målsætning om, at al salg af benzin- og dieselbiler skal ophøre i Danmark i 2030.Plug-in hybridbiler skal fortsat kunne sælges frem til 2035. Det kræver dog en ændring i EU-lovgivningen, hvilket regeringen forventer at kunne opnå. Efter 2030 skal der alene sælges el-biler og andre grønne biler i Danmark. Det er en meget ambitiøs plan, som kræver store ændringer i autobranchen.

Det er imidlertid vigtigt at huske på, at de fossile biler der sælges frem mod 2030 vil køre på de danske veje langt i ind 2040’erne, derfor må det grønne fokus ikke udelukkende rettes mod el-, brint- og hybridbiler.

AutoBranchen Danmark har det som en vigtig prioritet at bidrage til den grønne omstilling af bilparken. Men omstillingen kræver en klar politisk retning og investeringer i infrastruktur for milliarder, hvis Danmark skal nå nationale og internationale målsætninger, og hvis kunderne skal have incitament til at købe de grønneste biler. Det forventes, at transportkommissionen, ledet af fhv. Ørsted direktør Anders Eldrup, vil præsentere de økonomiske løsninger i deres samlede rapport i slutningen af 2020.