Det er tilladt at benytte konkrete forbehold i medfør af Købelovens §§ 77 og 77b. Anfører man konkrete forbehold i slutsedlen vil disse som udgangspunkt være gældende.

Det kan være forbehold eller oplysninger som:

  • ‘Støj fjerde gear’
  • Toppakning eller topstykke defekt’
  • Eller lignende oplysninger, som naturligvis skal være korrekte.

Et forbehold som ‘drivlinje-defekt’ vil derimod også være for generelt og vil kunne tilsidesættes. Man skal dog bemærke, at det er sælger som har bevisbyrden for, at køberen har modtaget de korrekte oplysninger om de defekter, som man vil oplyse om og dermed fraskrive reklamationsretten på.

Derfor skal sådanne forbehold også gives på bevis-sikker måde, hvilket i praksis betyder, at de skal være skrevet ind i slutsedlen, og forbeholdet må ikke have karakter af et standardforbehold.