Databeskyttelsesforordningen (GDPR) regulerer, hvordan virksomheder skal behandle persondata. Forordningen handler derimod ikke om, hvornår virksomheder må sende markedsføring ud. Det er alene reguleret i markedsføringsloven.

Reguleringerne spiller dog sammen, idet indhentelse af samtykke til at modtage markedsføring indebærer behandling af persondata, f.eks. navn og mailadresse på modtageren – derfor skal virksomheder også i forbindelse med indhentelse af samtykke til markedsføring overholde databeskyttelsesforordningen.

Det betyder bl.a., at virksomheder skal give dem, der giver samtykke, en række oplysninger om virksomheden, og om hvordan virksomheden behandler persondata. Det skal også overvejes, i henhold til hvilken behandlingshjemmel virksomheden behandler personoplysningerne.

Behandling af personoplysninger med henblik på at sende nyhedsbreve til abonnenter og potentielle abonnenter forudsætter en såkaldt behandlingshjemmel. En behandlingshjemmel kan være et samtykke, altså hvor personen giver tilladelse til, at du må behandle persondata for at sende nyhedsbreve ud. Idet perdondataforordningen trådte i kraft i maj 2018 bør dette samtykke til behandling af persondata være indhentet.