Lovforslag

  • Færdselsloven:

Køretøjskategorier, høring ca. i 4. kvartal 2019

  • Synsloven:

Godkendelse af køretøjer, høring ca. 4 kvartal 2019

Bekendtgørelser:

  • Høring af flere omgange

Marts og maj 2020

Information:

  • Følgegruppe
  • Nyhedsbreve
  • Informationsmøde