Dataansvarlige, databehandlere og disses repræsentanter er forpligtede til at føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteterne i virksomhederne. Fortegnelserne nedenfor er kun eksempler på, hvordan, hvorfor og hvilke personoplysninger en virksomhed registrerer.

Vi har forsøgt at lave fortegnelserne med udgangspunkt i den viden, vi har fra jer vores medlemmer. Derfor er fortegnelserne opdelt i afdelinger, og eksemplerne er lavet i word-filer, så I kan gå ind og rette og ændre i det, så fortegnelserne passer netop til jeres afdeling og virksomhed.

Husk, at fortegnelserne kun er til inspiration og de skal rettes til i forhold til hver virksomhed. Husk samtidig at fortegnelserne skal være skriftlige og elektroniske, og skal kun udleveres til Datatilsynet, hvis de anmoder om det.

Der er lavet en vejledning til fortegnelsen, som I kan finde i en særskilt fil.