Vi har brug for at kunne tiltrække flere unge til erhvervsskolerne og bedre synliggøre uddannelses- og karrierevejene i autoindustrien.

Men interessen skal vækkes allerede i folkeskolen. Derfor har AutoBranchen Danmark indledt et samarbejde med Dansk Automobil Sports Union (DASU) med projektet ”Hestekræfter på skoleskemaet”. Folkeskoleelever fra 7.-10. klasse får i et 4 ugers forløb indblik i autobranchen.

På en gokartbane skal eleverne løse forskellige opgaver, såsom at samle en motor, udregne CO2 og hastighed og lave samarbejdsøvelser. I de efterfølgende timer i matematik, idræt, dansk, geografi mv. bruger de det indsamlede materiale og løser opgaver. Det giver en indsigt i branchen med det formål, at flere unge bliver opmærksom på, at jobmarkedet med biler i dag er højteknologisk og kræver både arme og hjerne skruet godt på.

Der skal også gøres en indsats for at tiltrække flere kvinder til uddannelserne. Kun ca. hver tiende ansat i autobranchen er en kvinde. Der er stort behov for at kunne tiltrække flere kvinder for at kunne rekruttere bredere.

Men både branchen og erhvervsuddannelserne har store vanskeligheder ved at tiltrække kvinder, som i høj grad skyldes, at det traditionelt er et mandsdomineret område. Men ved at gøre en ekstra indsat for at tiltrække kvinder og med overgangen til grønne og digitale biler, vil branchen blive mere attraktiv for begge køn. Der er behov for at kunne tiltrække begge køn for at løse udfordringen om arbejdskraft.