Hvis én bil er konstrueret på en given måde – kvalitetsmæssigt eller funktionsmæssigt – er det så en mangel, hvis en anden bil af et andet mærke opfører sig eller fungerer anderledes? Her svarer mange nej. Men så enkelt er det ikke altid.

Der er grænser for, hvor ringe man må fremstille et produkt, uanset at alle eksemplarer er lavet på samme måde.

  • I henhold til købelovens § 76 stk. 1 nr. 4 foreligger der en mangel ved en vare, hvis den er af en ringere beskaffenhed end den ifølge aftalen og omstændighederne skulle være.
  • Efter § 75a skal en vare have holdbarhed og egenskaber som køberen efter bilens karakter har grund til at forvente, og den skal være egnet til formål som genstande af den pågældende type sædvanligvis anvendes til.