Politikerne bør ikke påvirke forholdet mellem bilejer, værksted og forsikringsselskab. De involverede parter skal frit kunne vælge om bilen skal repareres eller skrottes.