I det følgende eksempel, som ASG Digital bruger, regnes brændstofdata på en Audi A3 e-tron, en benzindrevet plugin hybrid.

 • CO2-forbruget skal som udgangspunkt beregnes ud fra WLTP. Hvis målenormen IKKE er WLTP, men i stedet NEDC, skal CO2-tallet ganges med 1,21. i ovenstående tilfælde bliver resultatet 40 x 1,21 = 48,4 gram CO2
 • Hvis der fremgår et brændstofforbrug i l/100 km, men uden et anvist CO2-forbrug, skal man gange l/100 tallet med 24 for benzin og 26,5 for diesel – hvis målenormen er WLTP.
 • Hvis målenormen i stedet er NEDC, så skal dette tal i stedet ganges med 29 for benzin og 32 for diesel. I ovenstående tilfælde ville det være 1,8 x 29
  = 52,2 gram CO2
 • Hvis der hverken fremgår et CO2-forbrug eller et forbrug anvist i l/100, skal man først omregne km/l til l/100, og herefter fra l/100 til CO2 jf. ovenstående punkt. I ovenstående tilfælde vil det være 100 / 55,6 kml = 1,8. og herefter 1,8 x 29 = 52,2 gram CO2
 • ”Du kan læse mere om disse regler i brændstofforbrugsafgiftlovens §3 stk. 2 og stk. 9 her.
 • Hvis der hverken fremgår et CO2-forbrug eller et forbrug målt ved enten l/100 eller km/l, skal CO2-forbruget beregnes på baggrund af bilens egenvægt. Regnestykker består af et fast element på 3l/100 km + 0,5% af bilens egenvægt i kg. For dieseldrevne biler reduceres resultatet af denne beregning med 12,5%. herefter ganges det resultat man får i l/100 med ovennævnte faktor. I dette tilfælde vil det være 3 (fast element) + 0,5% af 2050 kg (10,25). altså 3 + 10,25 = 13,25 l/100, som ganges med 29 = 384 gram CO2

Bemærkning til beregningerne fra ASG Digital:

Heldigvis er der stort set altid som minimum et forbrug anvist i km/l på køretøjet, som gør at det sidste regnestykke meget sjældent bliver en realitet. Hvis der ikke er anvist hvilken målenorm der er blevet brugt, tager man udgangspunkt i første registreringsdato ud fra følgende skæringsdatoer:

 • Hvis bilen er fra før d. 1 september 2018 beregnes forbruget på baggrund af NEDC.
 • Hvis bilen er fra efter d. 1 september 2018 men før d. 31. december 2020 beregnes forbruget på baggrund af  NEDC2.
 • Hvis bilen er fra efter 1 januar 2021 beregnes forbruget på baggrund af WLTP.

NEDC og NEDC2 er som udgangspunkt det samme. NEDC2 er et teknisk begreb som er blevet indført som en ”overgangsordning” til WLTP. Hvis målenormen er anvist til NEDC2 skal man omregne NEDC-2 til NEDC ved at dividere km/l med 1,1 inden det omregnes til l/100 som anvist længere oppe (herefter har man l/100 ud fra NEDC).