Sådan fordeler effekterne af de fire afgiftsmodeller sig:

Kilde: transportkommissionen