På uddannelsen går vi i dybden med de problemstillinger, som du som chef i autobranchen står over for.

Efter endt uddannelse er du dygtigere til:

  • at varetage ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til projektledelsespraksis. Dvs. starte, udvikle og gennemføre projekter
  • at tolke nøgletal: At kunne se deres begrænsninger og definere behovet for økonomiske data for at sikre et velfunderet beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger
  • at analysere og udvikle din egen ledelsesstil: Dvs. hvordan du kommunikerer klart og håndterer konflikter optimalt.
  • at arbejde kundeorienteret og anvende centrale metoder fra salgspsykologien – herunder vurdere kropssprog og forstå købemotiver
  • at anvende centrale metoder og markedsføringsredskaber, samt anvende færdigheder inden for planlægning og gennemførelse af virksomhedens markedsføringsaktiviteter