I Danmark findes der, modsat flere andre EU-lande, kun et system til opgørelse og taksering af forsikringsskader. Det er en fin løsning, fordi der er store driftsudgifter til denne type system. Det skaber dog også problemer, fordi Forsikring & Pension har monopol på opgørelse og taksering af skader samt udvikling og drift af systemet.

Autobranchen Danmark ønsker mere gennemsigtighed om driften og udviklingen af systemet, fordi det er af afgørende betydning for karosseriværksteder og lakerer, der indhenter 80 procent af deres omsætning gennem dette system.

Det er ikke rimeligt at Forsikring & Pension har monopol på taksering af forsikringsskader til en værdi af 7 mia. kr. årligt og samtidig kan bestemme, hvordan monopolet indrettes i form af afregningssystemet. Systemet bør udvikles og supporteres i fællesskab mellem forsikringsselskaberne og autobranchen.