Hvis den salgsfremmende foranstaltning er en tillægsydelse, f.eks. et sæt vinterhjul, skal handelsprisen af tillægsydelsen oplyses. Handelsprisen er den pris, tillægsydelsen normalt ville have kostet hos den erhvervsdrivende, og skal ikke forveksles med indkøbsprisen.

Som udgangspunkt skal oplysning om værdien af tillægsydelsen fremgå. Hvis handelsværdien ikke kan oplyses, skal ydelsen være detaljeret beskrevet. Hvis værdien er ubetydelig, stilles der efter en konkret vurdering ikke krav om oplysning af værdien.