Følgende oplysninger skal gives ved præmiekonkurrencer:

  • De nærmere konkurrencebetingelser og vilkår.
  • Præmiens værdi.
  • Eventuel geografisk begrænsning.
  • Gevinstchancen, herunder antal af præmier, udvælgelsesprocedure, hvornår vinderen trækkes, hvor og hvornår dette offentliggøres, samt oplysninger om levering, afhentning og forældelse af gevinsterne.
  • Der må ikke skabes et fejlagtigt indtryk af, at forbrugeren allerede har vundet, vil vinde, eller ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller andet tilsvarende gode, hvis der enten ikke findes nogen præmie eller at den handling, som skal udføres for at indlæse præmien indebærer, at forbrugeren skal betale et pengebeløb eller påtage sig udgifter.