I markedsføringslovens § 10 findes reglerne om udsendelse af markedsføring via elektronisk post, (e-mails, SMS og MMS) til bestemte aftagere. Udgangspunktet er, at en erhvervsdrivende kun må rette henvendelse til forbrugere, erhvervsdrivende eller offentlige institutioner med henblik på direkte markedsføring, hvis modtageren forudgående har anmodet om dette, altså givet samtykket dertil.

En erhvervsdrivende må derfor ikke sende mails ud til sine kunder, hvor den erhvervsdrivende beder kunden om at give samtykke til at modtage elektronisk markedsføring, da samtykket skulle være givet tidligere og da fremsendelse vil kunne karakteriseres som spam.