I vil fra Ankenævnet modtage en mail med et link, som I skal bruge til at besvare klagen. Denne mail vil I få hver gang klageren sender en besked via bilklage.dk, og mailen indeholder også en svarfrist.

I kan også logge på www.bilklage.dk og besvare klagen derfra.

Det er meget vigtigt, at I sender jeres svar inden fristens udløb.

  • Hvis I ikke svarer, vil nævnet træffe afgørelse i sagen ud fra de oplysninger, som klageren har givet. I risikerer derfor at tabe sagen, da Ankenævnet kan opfatte jeres manglende svar, som om I er enige med kunden.
  • Kun det materiale, der uploades på www.bilklage.dk, bliver inddraget i nævnets vurdering af sagen.
  • Der er mulighed for at indgå et forlig i sagen, så I sparer sagsomkostninger på 10.000 kr. (ekskl. moms), som I skal betale, hvis I taber sagen. Dette skal dog ske, inden der er foretaget syn og skøn.