• En virksomhed kan blive ekskluderet, hvis virksomhedens indehaver(e) eller ansvarlige leder(e) har gjort sig skyldig i væsentlig og strafbar forsætlig overtrædelse af landets love eller af skrevne eller uskrevne bestemmelser om god forretningsskik. Eksklusion kan også ske, hvis virksomheden åbenlyst opfører sig i strid med foreningens interesser, beslutninger og vedtægter.
  • Virksomheden ikke efterlever en ankenævnsafgørelse – også efter eventuel domstolsprøvelse.