Danmark kan med fordel lære af de norske erfaringer. I Norge udgjorde de grønne biler, herunder både el- og hybridbiler, næsten 40 procent af det samlede bilsalg i 2018. Nordmændene sikrer, modsat den danske afgiftsmodel, at de norske bilkunder vælger grønne biler.

Den store efterspørgsel på grønne biler i Norge skyldes, at elbilerne ikke er pålagt en afgift, og de betaler ikke moms. Derudover kører de gratis igennem eksempelvis betalingsringen i Oslo, oplader gratis og må køre i busbanerne.

Den slags økonomiske incitamenter hjælper forbrugeren til at vælge en grøn bil frem for en fossildrevet bil. I Belgien har man eksempelvis gode erfaringer med roadpricing til lastbiler, hvor et GPS-baseret system har vist sig præcist og effektivt.