I en særlig situation som corona-virus er begrebet force majeure et nøglebegreb. Det betyder, at begge parter kan fritages for dele af deres forpligtelser på en kontrakt ved en ekstraordinær situation. Her gennemgår vi, hvad det betyder for dig som bilforhandler, autolakerer eller værksted:

  • I situationen med corona-virus og nedlukningen af Danmark er det vigtigt, at man som aktør i autobranchen tager fat i alle sine kontrakter med kunder og samarbejdspartnere.
  • Her skal I nærlæse det afsnit, som omhandler force majeure – eller andre dele af kontrakten, der i særlige tilfælde fritager parter for ansvar.
  • Hvis der er tale om en force majeure-situation, kan en kontraktpart være ansvarsfri, dvs. fri for erstatningsansvar, selv om denne ikke opfylder sine forpligtelser i aftalen.
  • Man skal altid klarlægge, om det er umuligt for parterne at opfylde deres forpligtelser. Den part, der påberåber sig force majeure, skal påvise, at det ikke er muligt at opfylde den aftalte forpligtelse.
  • Det er vigtigt at understrege, at køberen af varer eller ydelser skal kunne håndtere forsinkelser på levering, uden at man af den årsag kan ophæve kontrakten. Eller påberåbe sig erstatningskrav som følge af forsinkelsen.
  • Force majeure gælder ikke, hvis det blot er blevet dyrere eller mere tidskrævende at levere eksempelvis reservedele til biler på værksted. Eller hvis leveringen af en ny bil til en kunde trækker ud.
  • Hvis man kan skaffe reservedele eller biler til aftalt tid, men at prisen bliver højere, så er man forpligtet til at gøre det.
  • Det er derfor vigtigt, at man både over for egne kunder, og i kontrakter hvor man selv er kunde, er opmærksom på, at force majeure ikke kan påberåbes, hvis den pågældende reservedele eller lignende kan skaffes hos en anden leverandør til en højere pris.