Højesteret har tidligere behandlet sager om salg af brugte biler, som produktionsmæssigt var ældre end forventet i forhold til bilens første registreringstidspunkt. Retten har vurderet, om sælgeren var forpligtet til at være bekendt med det forhold, og om sælgeren i så fald også var forpligtet til af egen drift, at oplyse det til en køber i henhold til købelovens § 76 stk. 1 nr. 1-3.

  • Højesteret lagde til grund, at efter bekendtgørelsen om skiltning og annoncering med priser for motorkøretøjer mv. skal en forhandler bl.a. oplyse en køber om bilens mærke, model og første registreringsår, mens der ikke er pligt til at oplyse om produktionsåret.
  • Højesteret fandt også, at en forhandler, der er bekendt med, at produktionsåret ligger mere end et år før første registreringsår, som udgangspunkt skal oplyse køberen derom, idet det vil have betydning for køberens bedømmelse af bilen.
  • Retten lagde også til grund, at disse oplysninger ikke var umiddelbart tilgængelige for de pågældende bilhandlere, uagtet at produktionsåret måske kunne aflæses ud fra bilens stelnummer.
  • Forhandleren blev ikke pålagt en pligt til at undersøge nærmere om produktionsåret. forhandleren blev derfor frifundet for af egen drift at skulle oplyse om produktionsåret i de konkrete sager, da de ikke kendte eller let kunne finde produktionsåret.
  • Der faldt dog dom i sagen, fordi der var givet en decideret urigtig oplysning i form af bilens modelår, som ikke var korrekt.