Betingelser for afgivelse af et gyldigt samtykke til at modtage reklamemails mv., er:

  • Samtykket skal være frivilligt, dvs. at det ikke er en betingelse for køb
  • Kunden skal i forbindelse med afgivelse af e-mailadressen være oplyst om og have accepteret, at adressen vil blive brugt af virksomheden til at sende reklame eller markedsføring
  • Man må ikke sende en e-mails til kunder og bede om samtykke – det skal være indhentet forudgående
  • Samtykket skal være frivilligt og informeret, dvs. ikke f.eks. forhåndsafkrydset
  • Det skal fremgå, hvordan kunden vil blive kontaktet f.eks. e-mail, sms osv.
  • Det skal fremgå, hvilke produkter eller kategorier af produkter virksomheden vil sende markedsføring om
  • Samtykket gælder som udgangspunkt kun markedsføring fra den pågældende virksomhed
  • Kunden skal gives mulighed for at tilbagekalde samtykket og derved frasige sig yderligere henvendelser

Det skal således være klart og utvetydigt, hvad der gives samtykke til og den, der giver sit samtykke skal også være informeret om, hvad samtykket gives til.